Địa cầu Online – Mạc Thần Hoan – Địa cầu thượng tuyến — The Little World of Christine Luong

by Hạ Du
0 comment 111 views

Đây là tác phẩm chứng minh sự chuyển mình thành công của Mạc Thần Hoan. Hành văn rõ ràng có điểm khác biệt và tiến bộ hơn hẳn những tác phẩm cũ. Từ hồi nó còn ongoing, vô số độc giả đã trông ngóng từng chương, và khen không dứt lời. Tôi thì nằm trong […]

via Địa cầu Online – Mạc Thần Hoan – Địa cầu thượng tuyến — The Little World of Christine Luong

Có thể bạn cũng thích

Leave a Comment