[Đam mỹ] Tổng hợp list vô hạn lưu, thăng cấp lưu

by Hạ Du
1 comment 563 views

 

 

*tất cả các đánh giá đều mang tính chất cảm nhận cá nhân

 

1. Mạt nhật tông sư

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

CP: Lâm Ẩm Vô x Yến Thừa Cựu

Tình trạng: chưa có edit

Đánh giá: 5/5

 

2. Địa cầu online

Tác giả: Mạc Thần Hoan

CP: Phó Văn Đoạt x Đường Mạch

Tình trạng: edit chưa hoàn

Đánh giá: 5/5

 

3. Mã QR năng lượng cao

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

CP: Hình Diệp x Lục Minh Trạch

Tình trạng: chưa có edit

Đánh giá: 5/5

4. Hoan nghênh đi vào thế giới mộng tưởng

Tác giả: Đả Cương Thi

CP: Hoàn Nhất x Mặc Dương

Tình trạng: chưa có edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

5. Tử vong kính vạn hoa

Tác giả: Tây Tử Tự

CP: Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch

Tình trạng: đã xuất bản

Đánh giá: 5/5

 

 

6. Hoan nghênh đi vào trò chơi ác mộng

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

CP: Ninh Chu x Tề Nhạc Nhân

Tình trạng: hoàn convert

Đánh giá: 4/5

 

 

7. Chuộc lại địa cầu

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

CP: Trình Dục Huyết x Ninh Bất Vấn

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 5/5

 

 

8. Xin nghe du hí nói

Tác giả: Mộc Hề Nương

CP: Chử Toái Bích x Cao Yến

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

9. Cầu xin ngươi vờ làm người mới

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

CP: Lục Bích x Thẩm Thanh Thành

Tình trạng:  convert hoàn chưa edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

10. Hoạ phố

Tác giả: Tinh Nguyệt

CP: Kha Tầm x Mục Dịch Nhiên

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 5/5

 

 

11. Vô hạn chi tuyệt địa âu hoàng

Tác giả: Nhất Thuỷ Thanh Bình

CP: Trình Hoài Tiềm x Hạ Thuỵ Trạch

Tình trạng:  hoàn convert, chưa có edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

12. Ở trong game thần quái sinh bảo bảo

Tác giả: Lộ Quy Đồ

CP: Nguyên Cửu Vạn x Trần Thải Tinh

Tình trạng:  hoàn convert, chưa có edit

Đánh giá: 4/5

 

 

13. Toàn cầu cao khảo

Tác giả: Mộc Tô Lý

CP: Tần Cứu x Du Hoặc

Tình trạng:  hoàn convert, chưa edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

14. Trò chơi đang download

Tác giả: Long Thất

CP: Giang Tà x Tạ Tịch

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

15. Thẻ bài mật thất

Tác giả: Điệp Chi Linh

CP: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 5/5

 

 

16. Thoát đi vô hạn mật thất

Tác giả: Tử Giới

CP: Hình Viêm x La Giản

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

16. Chúc mừng ngày thành công chạy thoát

Tác giả: Tang Ốc

CP: Hình Viêm x La Giản

Tình trạng:  hoàn convert chưa edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

17. Vô hạn lưu trò chơi

Tác giả: Sisimo

CP: Thời Sở x Trương Tông Thuỵ

Tình trạng:  hoàn convert chưa edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

 

 

*sẽ tiếp tục cập nhật.

 

 

Có thể bạn cũng thích

1 comment

Kuri May 1, 2020 - 10:53 pm

Cám ơn bạn đã tổng hợp, nhưng bộ Trong game thần quái sinh bảo bảo có tận 2 nhà đang edit, bộ Trốn thoát mật thất vô hạn đã edit hoàn nha.

Reply

Leave a Comment