[Đam mỹ] Tổng hợp list linh dị thần quái

by Hạ Du
0 comment 558 views

 

*tất cả các đánh giá đều mang tính chất cảm nhận cá nhân

 

1. Không tin tà

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

CP: Sở Nhạc x Ngô Bất Lạc

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 5/5

 

 

2. Xin nghe du hí nói

Tác giả: Mộc Hề Nương

CP: Chử Toái Bích x Cao Yến

Tình trạng: edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

3. Xông vào ngõ âm dương

Tác giả: Mộc Hề Nương

CP: Độ Sóc x Trần Dương

Tình trạng: edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

4. Thần côn xuống núi ký

Tác giả: Diệp Ức Lạc

CP: Giang Thiếu Bạch x Diệp Đình Vân

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 4/5

 

 

5. Người què đều bị ta lừa dối đứng lên

Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ

CP: Úc Trạch x Cố Diệp

Tình trạng: hoàn convert – chưa có edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

6. Đồ cổ xuống núi

Tác giả: Duyên Hà Cố

CP: Sóc Tông x Vệ Tây

Tình trạng: hoàn convert – chưa có edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

7. Ngũ hành của ta thiếu ngươi

Tác giả: Tây Tử Tự

CP: Lâm Trục Thuỷ x Chu Gia Ngư

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

8. Thanh Việt Quan

Tác giả: Nhân Nghê

CP: Phương Nguyên Thanh x Phương Thiện Thuỷ

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 5/5

 

 

9. Vì khoa học phấn đấu

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

CP: Đạo Niên x Trường An

Tình trạng: hoàn convert chưa có edit

Đánh giá: 4/5

 

 

10. Không phát sóng trực tiếp thì lên trời

Tác giả: Si Sân Bổn Chân

CP: Ứng Từ x Phương Thập Nhất

Tình trạng: hoàn convert chưa có edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

11. Khiêng núi lớn ra tới

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

CP: Lận Dương Phong x Nhan Trinh

Tình trạng: hoàn convert chưa có edit

Đánh giá: 4/5

 

 

12. Báo cáo cải cách và chỉnh đốn khách sạn yêu quái

Tác giả: Y Lạc Thành Hoả

CP: Lận Dương Phong x Nhan Trinh

Tình trạng: hoàn convert chưa có edit

Đánh giá: 4/5

 

 

13. Cả thế giới đều cho rằng ta lấy thân trấn ma

Tác giả: Nhược Ương Quân

CP: Tô Hoè x Tô Thanh Phong

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

14. Ta là thần y không phải thần côn

Tác giả: Liễu Yến Nghê

CP: Giang Hoa Đình x Doãn Thu

Tình trạng: hoàn conver chưa edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

15. Tiệm bánh bao âm dương

Tác giả: Thanh Ngoã

CP: Cố Cảnh x Mộc Tử Dịch

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

16. Luận kết cục của việc trông mặt bắt hình dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

CP: Sầm Bách Hạc x Kỳ Yến

Tình trạng: edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

17. Phi chức nghiệp bán tiên

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

CP: Thi Trường Huyền x Tạ Linh Nhai

Tình trạng: đang edit

Đánh giá: 4/5

 

 

Có thể bạn cũng thích

Leave a Comment