[Đam mỹ] Tổng hợp list đam mỹ giới giải trí

by Hạ Du
1 comment 602 views

 

Các đánh giá đều mang tính chất cá nhân

 

1. Ta làm gay trong chương trình yêu đương

Tác giả: Lý Tư Nguy

Thể loại: hiện đại, giải trí, điện cạnh, niên hạ, chủ thụ, HE

CP: Túc Hàn Anh x Thẩm Ương

Tình trạng: edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

2. Ta thực sự không biết diễn kịch

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

Thể loại: hiện đại, giải trí, HE, chủ thụ

CP: Khương  Ảnh x Mai Tự Hàn

Tình trạng:  hoàn cv

Đánh giá: 5/5

 

 

3. Quan hệ hoàn mỹ

Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh

Thể loại: hiện đại, giải trí, niên hạ, HE, chủ thụ

CP: Thiệu Quân Lăng x Doãn Sướng

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 5/5

 

 

4. Hotsearch dự định

Tác giả: Kháo Kháo

Thể loại: hiện đại, giải trí, DS, hiện thực, HE

CP: Lục Hình Văn x Phí Khả

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

5. Minh nhật tinh trình

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, HE

CP: Dương Du Minh x Hạ Tinh Trình

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

6. Khuyển ảnh đế giới giải trí

Tác giả: Superpanda

Thể loại: linh hồn chuyển đổi, hiện đại, giải trí, chủ thụ, HE

CP: Chu Cẩn Sơ x Tiếu Lăng Tiêu

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

7. Mất trí nhớ đừng quậy

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: hiện đại, giải trí, ngọt sủng, hài

CP: Chung Nghi Bân x Sở Khâm

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 5/5

 

 

8. Thiên đoàn và vương miện

Tác giả: Thanh Luật

Thể loại: hiện đại, giải trí, hiện thực, chủ thụ

CP: Bùi Như Hoà x Hoắc Nhân

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

9. Không hồng liền phải kế thừa sản nghiệp

Tác giả: Trường Sinh Quân

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, trọng sinh

CP: Dunng Tấn x Trì Phỉ Nhiên

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

10. Khiếp sợ, đã nói tống nghệ tuyển tú vậy mà

Tác giả: Yến Bạch Bạch

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, xuyên việt, cường cường, vô hạn lưu

CP: Vệ Thời x Vu Cẩn

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

11. Nghe nói ta rất nghèo

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ

CP: Tạ Du x Dư Niên

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

12. Giới giải trí diễn kỹ đế

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, xuyên việt

CP: Tịch Khanh x Công Tây Kiều

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

13. Kim bài trợ lý

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ

CP: Lư Châu x Tiêu Nghị

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

14. Xuyên thành đỉnh cấp lưu lượng sau, nam chính và vai ác thành fanboy của ta

Tác giả: Dịch Diệp Tử

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, trọng sinh, xuyên việt, xuyên thư, cường cường

CP: Phàn Vân Cảnh x Lộ Thiên Tinh

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

15. Nam thần luôn ở dưỡng sinh

Tác giả: Vũ Lạc Khinh Trần

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, xuyên thư, niên hạ

CP: Trì Việt x Lâm Hựu

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

16. Thượng Vị

Tác giả: La Bặc Thỏ Tử

Thể loại: hiện đại, giải trí, chủ thụ, ngọt sủng

CP: Bách Thiên Hành x Giang Trạm

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 4.5/5

 

 

17. Bí mật của ảnh đế

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại:  tương lai, ABO, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng

CP: Lạc Ninh x Tần Dịch Tắc

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

18. Ảnh đế

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, chủ thụ

CP: Diệp Lan x Giang Trì

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

19. Rời khỏi giới giải trí sau ta thành đại minh tinh

Tác giả: Vong Linh Đại Thái Thái

Thể loại: hiện đại, thể thao, hệ thống

CP: Thiệu Tinh Thần x Tô Triết

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

20. Không hàng nhiệt sưu

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, HE

CP: Lục Dĩ Nghiêu x Nhiễm Lâm

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

21. Diễn giả

Tác giả: La Bặc Thỏ Tử

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, HE

CP: Phương Lạc Bắc x Giản Lâm

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

22. Tôi chèo CP đối thủ và tôi

Tác giả: Pepa

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, hài hước

CP: Cố Y Lương x Vệ Ngôn Tử

Tình trạng:  đang edit

Đánh giá: 3.5/5

 

 

23. Minh tinh xã giao

Tác giả: Mộc Tam Quan

Thể loại: hiện đại, chủ thụ

CP: Bạch Duy Minh x Dung Quân Tiện

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

24.Nhà ta idol áo choàng lại rớt

Tác giả: Mặc Ngôn Mộc

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, phản xuyên, hài hước, sảng văn

CP: Cố Việt Trạch x Thời Phi

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

25. Doanh nghiệp nghịch biện

Tác giả: Trĩ Sở

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, niên hạ

CP: Bùi Thính Tụng x Phương Giác Hạ

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

26. CP quốc dân hôm nay hợp lại sao

Tác giả: Nam Hạc Bất Quy

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, gương vỡ lại lành

CP: Lương Hoài x Diệp Cảnh Diễm

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

27. Xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế

Tác giả: Nam Hạc Bất Quy

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, xuyên thư, sinh con, 

CP: Giang Mặc Thần x Yến Thanh Trì

Tình trạng:  convert hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

28. Ái ngươi nói như nào

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia

CP: Quý Miện x Tiếu Gia Thụ

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

29. Siêu sao vấn đỉnh

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia

CP: Tần Trình x Dung Hủ

Tình trạng:  edit hoàn

Đánh giá: 4/5

 

 

30. Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh

Tác giả: Bạc Hà Miêu

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, trọng sinh

CP: Diệp Thương x Thẩm Hoài

Tình trạng: convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

31. Ta cần thịnh thế mỹ nhan này để làm gì

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, cổ xuyên kim

CP: Trương Ước x Tề Thiệp Giang

Tình trạng: edit hoàn

Đánh giá: 4.5/5

 

 

32. Công khai trước một ngày lão công mất trí nhớ

Tác giả: Nhập Loạn

Thể loại: hiện đại, chủ thụ, ngọt sủng, nhẹ nhàng

CP: Khương Hành x Lý Quân

Tình trạng: convert hoàn

Đánh giá: 3.5/5

 

 

Có thể bạn cũng thích

1 comment

ngọc bùi September 29, 2020 - 12:48 pm

Chủ nhà ơi cho mình hỏi đọc Không Hàng Nhiệt Sưu edit hoàn ở đâu vậy ạ?

Reply

Leave a Comment