Blue.

by Hạ Du

Nếu có kiếp sau tôi muốn mình là một con cá bé nhỏ

Đắm chìm giữa đại dương