Hỉ lương duyên

by Hạ Du

 photo vwvbbc_zpsd5f6fc7c.jpg

Hỉ lương duyên

Tác giả: Tầm hoa thất lạc đích ái tình.

Thể loại: xuyên không, trọng sinh, gia đấu.

Nhân vật chính: Diệp Thanh Lan, Cố Hi Niên.

Phối hợp diễn: Cố Tích Ngọc, Thẩm Thu Du, Triệu Lăng, Thẩm Trường An……

Edit: Hạ Du

—————————–

Văn án

Thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt mọi việc đều thuận lợi? Đó là điểm mạnh của ta! Giả vờ ngây ngốc giả heo ăn cọp? Đó là sở trường của ta! Biến thành thứ nữ hèn mọn không được cưng chiều thì thế nào? Khéo léo mượn gió đông, mưu mô như thường lại được kim ngọc lương duyên, một đời vinh hoa tiêu dao!

———————————-

Chương 1           Chương 2            Chương 3            Chương 4                Chương 5

Chương 6           Chương 7            Chương 8            Chương 9               Chương 10

Chương 11         Chương 12          Chương 13          Chương 14             Chương 15

Chương 16         Chương 17          Chương 18          Chương 19             Chương 20

Chương 21         Chương 22          Chương 23          Chương 24             Chương 25

Chương 26         Chương 27          Chương 28          Chương 29            Chương 30

Chương 31         Chương 32          Chương 33          Chương 34            Chương 35

Chương 36         Chương 37          Chương 38          Chương 39            Chương 40

0 0 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x